بیلبوردها


مشخصات تمامی بیلبوردهای اجاره ای در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سایز به سانتی متر: 400X200
قیمت:
هفته ای 000 200 1 ریال


جهت رزرو کردن بیلبوردها با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

بیلبورد درب ورود و خروج دانشجویان و میدان آبنما: 
بیلبورد دانشکده علوم پایه و میدان آبنما:
 
بیلبورد مجموعه سلف های غذاخوری و مجموعه دانشکده های مهندسی:
 
 

جهت رزرو کردن استندهای X با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.