معرفی سالن های ورزشی


سالن چند منظوره:

محل: مجموعه ورزشی پویش
قیمت: سانسی - ریال

 

 
 

استخر و جکوزی و سونا:

محل: مجموعه ورزشی آینه
قیمت: سانسی - ریال

 

 

 

 
 

سالن بدنسازی:

محل: مجموعه ورزشی مهر
قیمت: سانسی - ریال

 

 

 

 
 

سالن تیراندازی:

محل: مجموعه ورزشی پویش
قیمت: سانسی - ریال

 

 

 

 
 

سالن تنیس روی میز:

محل: مجموعه ورزشی آینه
قیمت: سانسی - ریال

 

 

 

 
 

سالن ورزش های رزمی:

محل: مجموعه ورزشی آینه
قیمت: سانسی - ریال

 

 

 

 
 

سالن کشتی:

محل: مجموعه ورزشی آینه
قیمت: سانسی - ریال

 

 

 

 
 

سالن فوتبال دستی و شطرنج:

محل: مجموعه ورزشی آینه
قیمت: سانسی - ریال