وظایف

 

شرح وظایف کلی روابط عمومی:

1) جمع ‌آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها ، اقدامات ، طرح ها و برنامه‌ های دانشگاه  به‌ منظور تنظیم گزارش ، خبر و سیاست های خبری و تبلیغاتی و اجرای طرح های ارتباطی و انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی دانشگاه از طریق:

الف) شرکت در جلسات مهم هیأت امنا.

ب) ارتباط مستقیم و مستمر با مسؤلان و معاونان دانشگاه.

ج) شرکت در گردهمایی ها.

د) حضور در سفرهای داخلی و خارجی.

ه) دریافت گزارش فعالیت ها، طرح ها و برنامه‌ های واحدهای مختلف دانشگاه، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌ رسانی دارند.

و) جمع‌آوری هر گونه اخبار اطلاعات مورد نیاز به روش های تلفنی ، شفاهی ، مکاتبه‌ای.

ز) ارتباط مستقیم با دانشجو، جراید، خبرگزاری ها، رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی.

2) بررسی مطالب مطروح در رسانه‌های گروهی و مجامع عمومی در ارتباط با فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه به‌ منظور اطلاع‌ رسانی، انعکاس و پاسخگویی در صورت لزوم.

3) برقراری ارتباط با روابط عمومی دانشگاه های دیگر و نهادهای دولتی برحسب ضرورت از طریق به‌ کارگیری ابزار ارتباطی مناسب.

4) بررسی دیدگاه ها و سنجش افکار عمومی دانشجو ، اساتید و کارمندان  در چهارچوب وظایف و در قالب طرح های تحقیقاتی و ارائه نتایج حاصل به مسئولان دانشگاه به ‌منظور اتخاذ روشهای اجرایی مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه‌های اجرایی و ارتباطی مناسب.

5) دریافت یا خرید کتب نشریات، نوارهای صوتی و تصویری و اطلاعات و لوح ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و دیگر اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز ایجاد و اداره کتابخانه و آرشیو اطلاعاتی، مطبوعاتی، سمعی و بصری و رایانه‌ای مرجع در ارتباط با فعالیتهای دانشگاه و روابط عمومی با روش های پیشرفته به ‌منظور کاربردهای ارتباطی و استفاده همکاران دانشگاه.

6) پیگیری انجام به موقع وعده های مسؤولان دانشگاه به ‌منظور انعکاس نتایج حاصل.

7) فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان دانشجو و مسئولان دانشگاه از طریق برگزاری ملاقات عمومی ، مصاحبه با رسانه‌های گروهی ، برپایی سخنرانی ها، ترتیب سفرها ، بازدیدها و ملاقات ها.

8) پشتیبانی ، تحلیل و توجیه ارتباطی طرح ها و برنامه‌های اجرایی دانشگاه به‌ منظور روشن شدن اذهان عمومی.

9) انعکاس فعالیت ها ، برنامه‌ها و طرحهای دانشگاه به دانشجو ، دولت و نهادها و دانشگاه های داخل و خارج کشور از طریق :

الف) تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ‌ها، اطلاعیه ‌ها، آگهی‌ ها و پیام های دانشگاه.

ب) ترتیب نشر و انعکاس آن در رسانه‌های گروهی.

ج) انتشار نشریه ادواری داخلی در چارچوب قوانین مصوب  

د) تهیه عکس، اسلاید، فیلم، تیزر، گزارش و دیگر فعالیت های سمعی و بصری و نوشتاری و رایانه‌ای از فعالیتهای دانشگاه؛ آرشیو آن ها و انعکاس و پخش آنها از طریق رسانه‌های گروهی.

ه) انتشار عملکرد دانشگاه و واحدهای مختلف آن در چارچوب قوانین مصوب.

 

10) ایجاد حسن رابطه و جلب مشارکت بین کارکنان و مسئولان دانشگاه از طریق:

برقراری جلسات داخلی و ایجاد نظام پیشنهادها و انتقادها و انعکاس پیشنهادها و انتقادهای کارکنان به مسئولان.

 

11) ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای امور انتشاراتی، تبلیغاتی و ارتباطی دانشگاه.

12) اجرا و ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و هنری در قالبهای گوناگون به همکاران.

13) مطالعه ، بررسی، ارزیابی، برنامه‌ ریزی و تجهیز مستمر روابط عمومی و فعالیت های آن به‌ منظور ارتقای کیفیت و بهینه سازی فعالیت های تبلیغاتی، انتشاراتی و ارتباطی براساس روش های پیشرفته و بروز.

14) آموزش مستمر همکاران روابط عمومی و نیز تشکیل دوره ‌ها یا نشست های توجیهی کوتاه مدت برای معاونان و کارکنان دانشگاه در زمینه روابط عمومی و ارتباطات و ارائه مشاوره و ارشاد واحدهای دانشگاه در این زمینه‌ها.

15) مشارکت و برنامه ‌ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و کمیته‌های علمی، صنعتی، فرهنگی و هنری دانشگاه.

16) عقد قرارداد با افراد، شرکت ها و نهادهای گوناگون جهت برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها، گرفتن بیلبورد و استند تبلیغاتی، اجاره کردن تالارها جهت برگزاری مراسمات و اجاره کردن کلاس ها جهت برگزاری کلاس و آزمون.