معرفی فضاهای عمومی کلاس ها


هر کلاسی از هر کجای دانشگاه برای برگزاری کلاس و آزمون اجاره داده می شود.
جهت رزرو کلاس ها افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031 جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرند.
 
تا ظرفیت 200 نفر، قیمت: جلسه ای 000 000 1 ریال
تا ظرفیت 400 نفر، قیمت: جلسه ای 000 000 3 ریال