اساسنامه


مقدمه

ارتباطات عصر حاضر فرم‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، از ماهواره‌ها گرفته تا ساعت‌های مچی، اما علوم جدید نتوانستند جانشین فرم‌های قدیمی ارتباطات از قبیل نوشته‌ها و علایم بشوند... به هر صورت با توجه به اینکه جامعه به سرعت پیچیده می‌شود علایم نیز به همان صورت پیشرفت می‌کنند به طوری که وجود علایم زیاد، نوعی آلودگی تصویری را به وجود آورده‌است و امروزه ما سعی در گریز از آشفتگی‌های بصری داریم.

طراحی گرافیک محیطی، نه به تنهایی هنر است نه به تنهایی علم، بلکه شامل هر دو وجه است، طراحی باید مخلوطی از تاثیرات خلاقه موثر باشد به صورت بررسی منطقی و تکنیک و اینکه چگونه کار باید انجام شود. نتیجه چنین ترکیبی باعث به وجود آمدن علائمی می‌شود که به طور موثر با مردم ارتباط برقرار می‌کند. در گرافیک محیطی سعی می‌شود با اتکا و با استفاده از تجربه‌های خلاق هنری شرایط مناسبی برای زندگی انسان معاصر به‌وجود آید. در گرافیک محیطی پیوند انسان با محیط تصحیح شده، نکات غیرضروری و نادرست آن حذف و نکات ضروری آن مورد تاکید قرار گرفته و برجسته می‌شود. در گرافیک محیطی اطلاع‌رسانی، ساده‌سازی و دریافت شدنی بودن ارتباطات انسان و زیبایی‌شناسی جدید و مناسب مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

ماده 1) اهداف:

شناسایی و همکاری و تعامل  واحدهایی که به صورت مجزا در برنامه های مناسبتی مذهبی و ملی اقدام به نصب بیلبورد ، بنر و .. می کنند.

ایجاد بسترمناسب فرهنگی در راستای نظم بخشی به اقدامات فرهنگی بصری

 

ماده 2 ) اعضای ستاد تبلیغات دانشگاه عبارتند از :

 • مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
 • مدیر فرهنگی
 • نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • مدیر ارتباطات فرهنگی
 • نماینده بسیج کارمندان بسیج اساتید و بسیج دانشجویان
 • نماینده رئیس دانشگاه (کارشناس هنری)

 

ماده 3) وظایف ستاد

 • اتخاذ سیاستها و خط مشی کلی برای مراسم گوناگون
 • تهیه ، تنظیم و تصویب برنامه با عنایت به اهداف تبیین شده
 • بررسی طرح های هنری کارشناسان هنری حوزه معاونت فرهنگی و روابط عمومی بر اساس نظرات اعضا و انتخاب طرح مناسب با توجه به فضا
 • نصب طرح ها به صورت بنر ، بیلبورد توسط واحد موظف ( روابط عمومی فرهنگی کار دانشجویی)
 • انتشار جدول هماهنگی جهت جلوگیری از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه ها توسط یکی از اعضاء ستاد تبلیغات
 • جلسات هر دو هفته یکبار با حضور اعضاء

 

بخشی از عرصه‌های گرافیک محیطی به شرح زیر است:

 

گرافیک فضای باز:
نمای معماری
آب نماها
حجم‌های گرافیکی
نورآرایی
تبلیغ دیواری

استند

بیلبورد

شیوه‌های دیگر

گرافیک محیطی فضای بسته:
در گرافیک محیطی فضای بسته هم می‌توان آن را به طور جداگانه اطلاع‌رسانی کرد که در مجموع می‌توان از دسته‌های زیر نام برد:
ویترین‌ها
غرفه‌ها و فضاهای نمایشگاهی
کریدور محیط‌های اداری

محیط های آموزشی

داخل اتوبوس ها

 


هدف از تبلیغات محیطی :

1) افراد  را به ساده‌ترین شکل راهنمایی می‌کند.

2) زیباسازی از طریق به کارگیری اصول فرم، طرح و هماهنگی آنها با یکدیگر و محیط پیرامون خود انجام می‌گیرد.

3) طراحی محیطی می‌کوشد تا بین طرح‌هایی که ارائه می‌دهد و هر آنچه از پیش در محیط وجود دارد هماهنگی ایجاد کند.

 

در طراحی محیط و نصب بنر و بیلبوردها باید به نکات ذیل توجه کرد:
جنبه اطلاع رسانی و یاحالت تاکید و یا هشدار نسبت به موضوعی داشته باشد
جنبه فرهنگی داشته باشد
جنبه آموزشی داشته باشد
جنبه اجتماعی داشته باشد
جنبه هنری و زیبا سازی محیط را داشته باشد

اصول یک سازمان بندی درست عبارتند از:

تعادل، تناسب، تأکید تداوم وحدت و تنوع هستند. رنگ، نور، شکل، خط، نقطه، سطح، بافت وفضا به کمک آنها می آیند تا اثری مطلوب وزیبا پدید آید.

 

تعادل:
تعادل از اصول اساسی هنر است . هنر در برقراری ارتباط با مخاطب نوعی تعادل را جستجو می کند تعادل در هنر بوسیله تقسیم بندی متوازن اجزاء صورت می گیرد . رنگ ، نور و بافت نیز در حفظ تعادل یا عدم تعادل نقش دارند. البته تاکید زیاد برتعادل موجب می شود اثر جذابیت خود را از دست بدهد و ایجاد کسالت کند.

 

تناسب :
برای طراحی و یا نصب بنر ، پرده  سردر یک دانشکده بایدبه این نکته توجه داشت ، در بعضی مکان ها که وسیع بوده و فضای خالی اطراف وجوددارد ، دست طراح باز است و می تواند تناسبات معمولی را تغییر دهد و به طورمثال سردریک بالاتر از حد معمول بگیرد ، چرا که به واسطه باز بودن محیط ، بیننده به محیط اشراف کامل داشته و می تواند به راحتی سر در را دیده و آن را تشخیص دهد.
 

تداوم در محیط:
تکرار و تصاعد و تناسب سه جزء تداوم در هنر ، عناصر اساسی به شمار می روند، تناسب که به صورت تکرار یک یا چند در میان واحد های مختلف شکل می یابد، پیچیدگی و حرکت بیشتری در خود دارد اثر بخشی تکرار و تناوب به مناسب بودن موضوع و مهارت به کارگیری آن ها بستگی دارد چنانچه تکرار عنصری به تدریج تغییر کند وزن اثر دچار رشد و تصاعد می شود ، تصاعد می تواند به سمت بالا، پایین و یا مایل جهت داشته باشد. تصاعد را در تغییر اندازه کوچک و بزرگ در تغییر شکل از چهار گوشی ه دایره و غیره و در تغیررنگ از کمرنگ به پر رنگ می توان مشاهده کرد.

 

تأکید در محیط:
چنانچه با کم اهمیت کردن اجزاء یک ترکیب و متمایز نمودن یکی از اجزاء توجه بیننده به بخش خاصی از کار جلب بتشود آن بخش را نقطه تاکید می نامند.
تاکید را می توان با استفاده از رنگ ، رنگ و بافت پدید آورد . اجزاء یکسان ، نقطه تاکید کار راضعیف می نماید. شکل های مشخص و واضح نسبت به اشکال مبهم و اشیاء عجیب نسبت به اشیاء ساده خود نمایی بیشتر دارند نحوه دسته بندی اجزاء نیز بر تاکید یک مجمومعه می افزاید.
اصل تاکید را می توان هم برای وحدت بخشیدن وهم ایجاد تنوع مورد استفاده قرار داد.
تاکید روی یکی از عناصر در جلب مخاطب ویا بازدید کننده از یک مکان عمومی تاثیر مستقیم دارد.

 

ایجاد وحدت در محیط :
وحدت به هر کاری انسجام می بخشد بدون عنصر و حدت اجزاء یک ترکیب پراکنده و بی ربط به نظر خواهد رسید. و حدت موجب جلب نظر می شود ، عامل مهمی در انتقال پیام است کاررا قابل درک می کند وبه ساده تر شدن پیام کمک می کند.

تنوع در محیط:
تنوع حاصل تفاوت و تضاد است . اختلاف بین شکل ، رنگ ویا بافت عناصر تشکیل دهنده تنوع به شمار می رود. اجزاء گوناگون چشم را به دنبال عامل و حدت در کل کار به گردش در می آورند.
تنوع در حقیقت وحدت را استحکام می بخشد وحدت میل به نظم، و تنوع کششی به سمت تحریک دارد.
نقطه ، خط و سطح دارای قدرت بیان ویژه ای هستند نقاط با توجه به اندازه و نحوه به کارگیری در محیط متفاوت هستند و ایجاد اثربصری متفاوت می کنند.
خطوط نیز به همچنین خطوط منحنی ، خطوط شکسته ، خطوط مایل و خطوط در حالت افقی ویاعمودی هرکدام اثر بعدی متفاوت به جای می گذارند و در جای مورد نیاز و متناسب به کار گرفته می شوند.

فضا مشخص کننده موقعیت و وضعیت هر پدیده عینی باسایر پدیده ها است فضا وجود هر موجود عینی را در ارتباط با سایر موجودات معین می کند و فضای داخلی و خارجی و میانی را قابل درک می کند.

بافت:
ازدیگر عناصر معماری داخلی و خارجی بافت است ،بافت از دو نظر قابل بحث است و از نظر فرم و شکل که وسیله درک آن قوه بینایی است و دوم از نظر خاصیت فیزیکی و جنسیت بافت که با لا مسه قابل درک است.
درجه انعکاس یاجذب نور توسط جسم دارای بافت اهمیت فراوان دارد . تضاد سطوح مات و خشن در کنار سطوح براق و صیقلی جذابیت فراوانی دارد و ایجاد جلوه بصری می کند. بافت زیر وخشن قدرت جلب توجه فرابوان دارد و برخلاف آن بافت های صاف و صیقلی معمولا کمرنگ و بی جذبه هستند . بافت از مواد مختلف بدست می آید مثل پوست درخت سطح سنگ ، پوست حیوانات و یانوع مصنوعی آن مثل آجر ، فلز ، پلاستیک و غیره . شدت نور و طبیعی یامصنوعی بودن بافت بر کیفیت آن اثر می گذار